Etiikka

Fysioterapeuttina toimin työssäni luottamuksellisesti, kunnioittaen asiakkaan ihmisarvoa ja kohtaan kaikki tasavertaisina ikään, rotuun, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautuneisuuteen, toimintakykyyn, uskontoon tai taustoihin katsomatta. 

Fysioterapeuttina toimin asiakkaan eduksi ammattitoimintaani liittyvissä asioissa ja olen sitoutunut noudattamaan fysioterapeutin töitä määrittäviä lakeja ja säädöksiä.

Fysioterapeuttina tutkin ja perehdyn asiakkaan taustaan ja nykytilaan määritelläkseni "fysioterapiadiagnoosin". Asetamme asiakkaan kanssa yhdessä tavoitteet ja laadimme suunnitelman sekä arvioimme tuloksia. Kaikki tämä toiminta myös dokumentoidaan. 

Fysioterapeuttina vastaan työstäni henkilökohtaisesti ja kunnioitan oman sekä muiden ammattiryhmien/edustajien asiantuntemusta ja konsultoin/suosittelen muita ammattilaisia tarvittaessa.

Olen myös fysioterapeuttina valmis ottamaan osaa yhteiskunnalliseen terveyspoliittiseen keskusteluun oman alani asiantuntijana.

Fysioterapeuttina ylläpidän asiakkaistani asiakasrekisteriä, toimin oikeudenmukaisesti, vastuuntuntoisesti, en paljasta mitään asiakastietoja kolmansille osapuolille, pyrin kehittämään omaa ammattitaitoani ja toimin laillistetun ammattihenkilön oikeuksien rajoissa.

Fysioterapeuttina noudatan myös fysioterapiakäytäntöä, joka korostaa näyttöön perustuvaa toimintaa. Pyrin toimimaan myös hyvän liiketavan mukaisesti ottaen huomioon sosiaaliset, taloudelliset sekä ympäristötekijät.

Fysioterapeuttina tiedotan toiminnastani selkeästi, pyrin antamaan täsmällistä ja kattavaa tietoa. Toteutan markkinointini selkeästi. Kunnioitan tekijänoikeuksia työssäni ja pyrin ottamaan huomioon työssäni tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit.


Lähde:

Fysioterapeutin eettiset ohjeet. 2014. Suomen fysioterapeutit. PDF-dokumentti. Saatavissa: Fysioterapeutin_Eettiset_Ohjeet_2014.indd (suomenfysioterapeutit.fi) [viitattu 1.11.2021].